Rapportgesprek

Twee maal per jaar, in februari en juli, vinden er rapportgesprekken plaats en wordt het rapport overhandigd tijdens het gesprek.

U ontvangt tijdig bericht van de leerkracht wanneer u wordt verwacht.

Het rapportgesprek is een verplicht gesprek voor ouders en leerkrachten.

 

Oudercontact:

Wij vinden het belangrijk dat wij de ouders regelmatig spreken over de leerontwikkeling van uw kind. Om die reden houden wij jaarlijks huisbezoeken.

Daarnaast vindt iedere 6 - 8 weken een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s) over de leerontwikkeling van het kind. Dat gesprek kan zowel telefonisch als persoonlijk worden gevoerd.

Wij zien ouders als een belangrijke schakel tussen school en kind. Wij hebben de behoefte om samen met de ouders op te trekken in het begeleiden van het kind.