Klik op onderstaande documenten om deze te openen:

Schoolgids 2018-2019, de gids voor ouders.
Jaarposter 2018-2019
Zorgplan 2018-2019, de zorg die wij kunnen bieden aan de kinderen.
Jaarplan 2018-2019
Schoolondersteuningsprofiel 2014-2016, de ondersteuning binnen passend onderwijs door onze school.

Verzuimprotocol 2015-2018
Pestprotocol 2014-2017
Veiligheidsbeleid 2018-2020
Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling BOOR

Inspectierapport SBO de Kring, maart 2015 - basisarrangement