Oudercontact

De school vindt het oudercontact (de wijze waarop de school het contact met de ouders onderhoudt) van groot belang.

Wij onderhouden contacten met de ouders door:

  • per 6 tot 8 weken een moment van (persoonlijk of telefonisch) overleg te hebben over de vorderingen van het kind. 
  • 2 x per jaar een rapportgesprek te hebben met de ouder(s).
  • 1 x per jaar een thema-avond te beleggen met ouders en in dialoog te gaan over het thema.
  • altijd voor overleg met de ouder(s) beschikbaar zijn.
  • voor en na schooltijd bereikbaar te zijn voor ouder(s).

Er is geen overleg mogelijk vlak voor het begin van de lessen. De leerkrachten staan dan direct ten dienste van het onderwijsleerproces in de groep en de individuele aandacht voor de kinderen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de belangrijkheid van ouderbetrokkenheid. De organisatie Sardes (onderzoeksbureau) heeft een interessante folder ter beschikking gesteld waarin staat hoe de school ouders kan betrekken bij het onderwijs en hoe de ouders die rol kunnen invullen. Het is de moeite waard om dit te lezen. 

Kort samengevat: Dit is wat ouders kunnen doen.