Ouderparticipatie

Het team van De Kring vindt regelmatig en goed contact met ouders belangrijk. Niet alleen over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen, maar ook over allerlei andere zaken, bijvoorbeeld het organiseren van projecten of meedenken over het schoolbeleid.

De MR adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn onder andere het schoolplan en de personeelsformatie.

De OR is vooral betrokken bij het mede organiseren van allerlei activiteiten op school zoals de schoolreizen, verschillende feesten etc. Hierdoor is de OR een belangrijke schakel tussen ouders en de school.
Vergaderingen van de OR en MR zijn openbaar. Wij willen graag betrokken en tevreden ouders hebben in onze school. De laatste oudertevredenheidspeiling laat u zien hoe de ouders over de school denken.