Aanpak

De essentie van onze school is dat we speciale zorg bieden, die in de gewone basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag.

Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.

In de school creƫren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de kinderen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat het kind zich veilig en prettig voelt en plezier (her-) vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

De leerlingen op onze school hebben speciale onderwijsbehoeften. Wij streven ernaar om alle kinderen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun onderwijsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen wordt er gewerkt met een individueel hulpplan.

Alle leerlingen hebben te maken met leerachterstanden en mogelijk ook problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag of de werkhouding. Wij hebben in ons Zorgplan beschreven hoe wij met deze behoeften omgaan en benoemen een leerling tot zorgleerling wanneer:

  •           de sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag of werkhouding vragen om extra aandacht en begeleiding. Het basisarrangement is voor dit kind niet voldoende. De onderwijsbehoeften van deze leerling zijn nog niet voldoende duidelijk, of het kind heeft baat bij een intensief of top arrangement.
  •           de didactische ontwikkeling niet verloopt conform het ontwikkelingsperspectief.
  •           er aandacht nodig is voor de thuissituatie van het kind
  •           er aandacht nodig is voor de gezondheid of andere medische zaken betreffende het kind.

               Het volledige zorgplan is te vinden onder 'praktische info - documentatie'