De Kring vindt onderwijsprestaties heel belangrijk, maar richt zich liever op de totale kwaliteit van het totale onderwijs.

Het streven naar maximale resultaten voor basisvaardigheden gaat samen met het aanleren van competenties als samenwerken en organiseren. Voor dit onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met elkaar: kennisdeling, intervisie en supervisie.

Excellent leiderschap zorgt voor samenhang in het team waardoor individuele professionele kwaliteiten van leerkrachten en begeleiders opbloeien.

Het doel van ons onderwijs.

Het doel van De Kring is: het op professionele wijze bieden van passend onderwijs aan kinderen voor wie noch het basisonderwijs noch het speciaal onderwijs in de leerbehoefte kunnen voorzien.

Wij vinden dat:

1. Het kind recht heeft op extra ondersteuning wanneer dat noodzakelijk is.

2. Het kind eerst dat aanbod krijgt op de reguliere basisschool.

3. Waneer dat niet lukt, dat aanbod wordt geboden op een school voor speciaal basisonderwijs.

4. Regelmatig wordt geƫvalueerd of het kind zich (conform de verwachtingen van het ontwikkelingsperspectief) goed ontwikkeld.

5. Altijd wordt overwogen (jaarlijks) of een terugkeer naar de reguliere basisschool mogelijk is.

6. Het kind centraal staat in alles wat wij doen voor het kind in samenwerking met de ouders van het kind.

7. Wij nauw moeten samenwerken met een school voor speciaal onderwijs om de scheidslijn tussen een cluster-4 school en het SBO te verleggen waar het kan. Immers, het kind heeft recht op ondersteuning op de plek waar dat het best geboden kan worden. Mooi onderwijs hoeft niet veel geld te kosten en gaat over een goede visie met goede ideeƫn.