Missie statements

De behoefte tot ontwikkeling is bij ieder kind aanwezig en ieders talent (succeservaring) is de kurk waarop die ontwikkeling tot groei en bloei komt. 

Visie statements

Kinderen zijn uniek. Ieder kind beschikt over een gave of talent. Ieder kind heeft recht op erkenning als waardevol persoon.

Visie statements

Wij werken vanuit de onderwijsbehoeftes van kinderen en vertalen dit in groepsplannen en onderwijsarrangementen. 

Missie statements

Iedere leerkracht beschikt over een Masterdiploma (Master SEN).  Vanuit hoge betrokkenheid op leerlingen en ouders hebben wij ook hoge verwachtingen van de leerlingen. 

“De Kring” is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en behoort tot Stichting BOOR.

De openbare school is een ontmoetingsplaats voor kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Er wordt niet uitgegaan van één visie op de samenleving. De veelvormigheid van de samenleving is uitgangspunt. Op grond hiervan heeft de openbare school een democratisch karakter.

Dat betekent dat wij uitgaan van het recht op een vrije meningsuiting binnen de normen en waarden die in onze maatschappij gelden. Onze kinderen leren om te gaan met die normen en waarden en voelen vrijheid (meningsuiting) in gebondenheid (normen en waarden). Zo bereiden we de kinderen voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

SBO De Kring
Nieuwe Ommoordseweg 30
3068 BT Rotterdam

Postbus 8682
3009 AR Rotterdam

 

 

010 - 4205314d.faber@sbo3boor.nl