Stagiaires bij SBO3BOOR

Binnen organisaties hebben wij regelmatig stagiaires van verschillende opleidingen. Stagiaires kunnen een bijdrage leveren binnen een groep door extra handen in de klas te zijn voor de leerkracht, en opdrachten uit te voeren die aansluiten bij hun opleiding en niveau, maar die ook aansluiten bij de behoeften van de groep en de leerkracht. Een stagiair moet de gelegenheid krijgen om te mogen en kunnen leren. Stagiaires moeten zo ondersteund worden dat ze hun eigen leerproces kunnen doorlopen en na het behalen van het diploma als zelfstandige aan het werk kunnen gaan.

Profiel van onze leerwerkplek
Kinderen zijn uniek. Ieder kind beschikt over een gave of talent. Ieder kind heeft recht op erkenning als waardevol persoon en maakt deel uit van een groter geheel (het gezin, de groep, de school, de buurt, de maatschappij). Wanneer een kind met specifieke onderwijsbehoeftes het onderwijs op maat ontvangt met hulp van gespecialiseerd personeel op het gebied van leer-en gedragsproblemen en op het sociaal-emotionele vlak, krijgt het kind de kans zich te ontwikkelen tot volwaardig lid van de maatschappij. Wij stellen alles in het werk om dat doel te bereiken.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes volgen onderwijs op onze school. Zij hebben net iets meer nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van de leermogelijkheden van ieder kind en vergeten niet de realiteit. Daarom bieden wij een stevige structuur in een veilig en gezond pedagogisch klimaat.

Wij werken vanuit de onderwijsbehoeftes van kinderen en vertalen dit in groepsplannen en onderwijsarrangementen. We spelen in op de belevingswereld van de kinderen en passen ons onderwijs (leerstofaanbod) en onze benadering hierop aan. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Daarom sturen wij op zo hoog mogelijke leeropbrengsten.

Wij werken samen met ouders. Wij respecteren hun mening over hun kind. Wij gaan uit van ouderbetrokkenheid en zien ouders als educatief partner binnen de ontwikkeling van het kind. Ouders nemen dus deel aan alle bijeenkomsten binnen de schoolse setting en zijn actief betrokken bij het onderwijsleerproces.

Welke studenten kunnen wij als stagiaires begeleiden?

Wij kunnen de studenten van de volgende opleidingen toelaten:

  • Voltijd Master (leraren die de opleiding volgen voor gedragsspecialist)
  • Pabo
  • HBO pedagogiek
  • Medewerker Maatschappelijke Zorg (MBO niveau 3 + 4)
  • Pedagogisch Medewerker (MBO niveau 3 + 4)
  • Pedagogisch Werker Jeugdzorg (MBO niveau 3 + 4)
  • Opleiding tot onderwijs assistent (MBO)

Ben je ge├»nteresseerd in een stageplaats binnen onze organisatie, stuur dan je CV en motivatie naar m.vanvenrooij@sbo3boor.nl.