Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

010 - 4371756d.faber@sbo3boor.nl

Documentatie

Klik op onderstaande documenten om deze te openen:

Schoolgids 2018-2019, de gids voor ouders.
Jaarposter 2018-2019
Zorgplan 2018-2019, de zorg die wij kunnen bieden aan de kinderen.
Jaarplan 2018-2019
Schoolondersteuningsprofiel 2014-2016, de ondersteuning binnen passend onderwijs door onze school.

Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Verzuimprotocol 2015-2018
Pestprotocol 2014-2017
Veiligheidsbeleid 2018-2020
Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling BOOR