Ouderraad

De ouderraad is, net als de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Het zijn vooral de praktische zaken waar de ouderraad zich mee bezig houdt. Enthousiast meedenken, discussiëren en assisteren zijn dan ook trefwoorden die op de ouderraad van toepassing zijn.
Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen onder hun beschikbaarheid als lid van de Ouderraad aangeven via de pagina 'contact'. De zittingsduur is altijd één schooljaar. Ouders kunnen uiteraard meerdere jaren deel uitmaken van de Ouderraad.