Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

010 - 4371756d.faber@sbo3boor.nl

Oudercontact

De school vindt het oudercontact (de wijze waarop de school het contact met de ouders onderhoudt) van groot belang.

Wij onderhouden contacten met de ouders door:

  • per 6 tot 8 weken een moment van (persoonlijk of telefonisch) overleg te hebben over de vorderingen van het kind.
  • 2 x per jaar een rapportgesprek te hebben met de ouder(s).
  • 1 x per jaar een thema-avond te beleggen met ouders en in dialoog te gaan over het thema.
  • altijd voor overleg met de ouder(s) beschikbaar zijn.
  • voor en na schooltijd bereikbaar te zijn voor ouder(s).

Er is geen overleg mogelijk vlak voor het begin van de lessen. De leerkrachten staan dan direct ten dienste van het onderwijsleerproces in de groep.