Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

010 - 4371756d.faber@sbo3boor.nl

Aanpak

De essentie van onze school is dat we speciale zorg bieden, die in de gewone basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag.
Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.
In de school creƫren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de kinderen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat het kind zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
De leerlingen op onze school hebben speciale onderwijsbehoeften. Wij streven ernaar om alle kinderen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun onderwijsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen wordt er gewerkt met een individueel hulpplan.

Zorgleerlingen

Alle leerlingen op onze school zijn in principe zorgleerlingen. Zij hebben allemaal te maken met leerachterstanden, en mogelijk ook problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, het gedrag of de werkhouding.
Wij benoemen een leerling tot zorg leerling wanneer:
- de didactische ontwikkeling niet verloopt conform het ontwikkelingsperspectief.
- er aandacht nodig is voor de thuissituatie van het kind
- er aandacht nodig is voor de gezondheid of andere medische zaken betreffende het kind.