De Cornelis Leeflangschool is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. De school is gevestigd in Overschie Rotterdam.

Schooltijden Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van: 08.30 - 14.00 uur.

De deur gaat om 08.20 uur open, wij starten om 08.30 uur. Indien u uw kind naar school brengt, wordt u verzocht afscheid te nemen bij de schooldeur, in verband met de rust in de school en het vergroten van de zelfstandigheid van uw kind.

Natuurlijk doen wij dit op een verantwoorde manier. Nieuwe leerlingen en ouders zullen in het begin vaker meekomen. Aan het eind van de schooldag worden de kinderen tot de voordeur gebracht door leerkracht.

Samen met anderen leren en leven De Cornelis Leeflangschool wil leerlingen de orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning bieden die zij nodig hebben, om hen de kans te geven uit te groeien tot volwaardige, betrokken en mondige mensen in onze samenleving.

We helpen de leerlingen door aan de drie belangrijkste behoeften van kinderen te werken: ik kan het, ik kan het uiteindelijk zelf en ik kan samen met anderen leren leven. Relatie ouders.

Wij hechten grote waarde aan een veilig, transparant en betrokken schoolklimaat met duidelijke regels en structuur. Dit kunnen wij alleen realiseren door u goed te informeren over de ontwikkelingen bij uw kind en de ontwikkelingen op onze school.

Ook staan wij met respect open voor al uw vragen en opmerkingen. Wij gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders of verzorgers en leerlingen. De relatie met u als ouders vinden we erg belangrijk: we luisteren goed en werken nauw met u samen. Zo willen we tot een optimale verlening van zorg aan uw kind komen.

Regelmatig zijn er contacten gepland tussen ouders en school. Als dit in het belang van de leerling is en daadwerkelijk mogelijk blijkt, streeft de school ernaar dat hij teruggaat naar het reguliere onderwijs. Wilt u meer weten over onze school? Dan bent u van harte welkom. U kunt een afspraak maken met de directie van de school.

Onderstaand het meest recente inspectierapport van onze school:

Inspectierapport mei 2014