Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel leggen wij eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Ieder jaar stellen wij het profiel bij met een document van aanvulling.

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school wordt opnieuw vastgesteld in het schooljaar 2017-2018.

Expertise binnen en buiten de school

Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst.

Wij richten ons op de volgende ontwikkelingen:

1. Scholen voor basisonderwijs hulp bieden bij het realiseren van extra ondersteuning aan het kind in de basisschool en deelnemen aan zorgoverleggen binnen die basisscholen in het voedingsgebied van SBO De Kring (Prins Alexander).

2. Competenties ontwikkelen om kinderen met een lichte autistiforme stoornis in combinatie met internaliserend gedrag te kunnen begeleiden.

3. Competenties ontwikkelen om (ernstige) lees-, spellings- en rekenproblemen te kunnen begeleiden